Jakie mogą być źródła finansowania biznesu?

Finanse w biznesie pełnią pierwszoplanową rolę, dlatego każdy przedsiębiorca pragnący osiągać zyski, rozwijać swoją firmę musi zadbać o ich płynność. Rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest trudne, zdobycie funduszy na jej rozruch jest już sprawą trudniejszą a jest to uzależnione do jej specyfiki firmy.Trzeba przyznać, że znaczną część potrzeb przedsiębiorcy w zakresie zasobów finansowych stanowią potrzeby głównego kapitału.

Ponieważ prowadzona jest działalność gospodarcza, środki trwałe należące do przedsiębiorcy w postaci budynków, lokali i wyposażenia zużywają się. Konieczne jest zrekompensowanie amortyzacji tych środków. Jeśli środki trwałe są wynajmowane, trzeba stale płacić czynsz. Ponadto przedsiębiorca musi nabywać coraz więcej nowych środków trwałych, dla których naturalnie potrzebne są pieniądze.

Jaką rolę pełnią finanse w biznesie?

Specyfika wydatków na nabycie środków trwałych polega na tym, że często muszą być ponoszone na długo przed ich użyciem w działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca musi wybudować budynek, to wydatki na budowę będą oczywiście wyprzedzać czas, w którym budynek zacznie służyć przedsiębiorcy. To samo dotyczy każdego zamówienia przedłożonego przez przedsiębiorcę, płatnego przed dostawą lub zakończeniem pracy.

Tak samo wygląda sprawa, zakupu samochodów niezbędnych do prowadzenia działalności, trzeba natychmiast zapłacić wszystkie koszty, a zwrot z ich użycia przez przedsiębiorcę będzie następował stopniowo przez długi czas. Odtąd powrót zużytych środków oznacza, że ich odzyskanie wymaga kilku lat, to znaczy wydatki wyprzedzają zyski.

Potrzeby przedsiębiorców w zakresie zasobów finansowych można podzielić na długoterminowe i krótkoterminowe. Długoterminowe zasoby finansowe są zazwyczaj potrzebne przedsiębiorcy przez długi okres i najczęściej wiążą się z nabywaniem środków trwałych. Krótkoterminowe zasoby finansowe są niezbędne do realizacji bieżącej działalności biznesowej i wiążą się z kosztami kapitału obrotowego (na bieżące potrzeby firmy).

Źródła finansowania biznesu

Finansowanie działalności gospodarczej to wsparcie, zaspokajające zapotrzebowanie na środki finansowe. Źródła zasobów finansowych dla biznesu można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Źródła wewnętrzne są źródłem przychodów związanych z wynikami działalności firmy i sprzedażą jej własnych nieruchomości. Źródła zewnętrzne zapewniają środki od innych właścicieli zasobów finansowych, czyli np. banków, firm, dotacji.

Jakie to są wewnętrzne źródła finansowania biznesu?

Największym z wewnętrznych źródeł finansowania jest dochód z własnej działalności gospodarczej w postaci przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Dochód brutto firmy jest źródłem dwóch różnych rodzajów finansowania. Pierwsze z nich wynika z potrzeby rekompensaty z dochodów z kosztów produkcji i obrotu, które można scharakteryzować, jako finansowanie kosztów dóbr i usług związanych z przedsiębiorczością.

Drugim źródłem finansowania z dochodu brutto jest zysk netto pozostały do dyspozycji przedsiębiorcy po odjęciu podatku dochodowego od zysku brutto. Przedsiębiorca może wykorzystać zysk netto w celu pokrycia wszelkich wydatków, nie licząc kosztów działalności gospodarczej. Najczęściej zysk pozostający do dyspozycji przedsiębiorcy finansuje inwestycje w rozwój biznesu, wydatki na potrzeby społeczne, wypłacanie dywidend udziałowcom oraz istotne zachęty dla pracowników firmy.

Jakie to są zewnętrzne źródła finansowania biznesu?

Źródła zewnętrznego finansowania działalności są jeszcze bardziej zróżnicowane. Wskazane jest podzielenie całego ich zestawu na dwie grupy. Finansowanie dłużne oznacza otrzymanie kwot pieniężnych w długach z obowiązkiem ich spłaty i spłaty odsetek od pożyczki. Finansowanie dłużne to pożyczka. Nieodpłatne finansowanie polega na przedstawieniu środków finansowych w celu uzyskania pomocy, w formie charytatywnych darowizn, dotacji.

Pożyczka bankowa to zapewnienie przez bank pieniędzy przedsiębiorcom zaciągającym długi w ustalonym okresie o określonej wartości kredytu. Takie pożyczki mogą być krótkoterminowe i długoterminowe. Jedną z pierwotnych form kredytu bankowego jest to, że bank pozwala firmie wydawać pieniądze przekraczające kwotę na rachunku bieżącym. Taka pożyczka nazywa się kredytem w rachunku bieżącym, konieczne jest również spłacenie jej odsetek.

Kredyt bankowy jest formą finansowania dłużnego we współczesnym biznesie. Czasami firmy, a nawet osoby fizyczne działają, jako kredytodawcy biznesowi. Kredyt handlowy, zwany również komercyjnym, polega na tym, że przedsiębiorca nabywa towary z odroczoną płatnością. Jest to równoznaczne z pożyczaniem od sprzedawcy kwoty równej wartości towarów.

Przedsiębiorca, który kupuje towary, zobowiązuje się, zgodnie z umową zawartą ze sprzedawcą, zwrócić mu wartość towarów otrzymanych w określonym czasie i zapłacić odsetki od pożyczki udzielonej w postaci towarów. Kredyt kupiecki jest wykorzystywany głównie przez hurtowych odbiorców towarów, chociaż jego wykorzystanie nie jest wykluczone przy sprzedaży towarów w sprzedaży detalicznej. W tym przypadku zwyczajowo mówi się o zakupie towarów z zapłatą w ratach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *