Jak wygląda praca doradcy kredytowego?

Każda osoba, która myśli o zaciągnięciu kredytu zastanawia się, czy warto skorzystać z usług doradcy kredytowego. Otóż z całą pewnością należy stwierdzić, iż fachowa pomoc specjalisty w tym zakresie, jaką jest pomoc doradcy kredytowego jest bardzo istotna. Doradca taki ma za zadanie porównać wszelkie dostępne kredyty i wybrać dla nas najkorzystniejszą opcję.

Bowiem dobry doradca kredytowy pomogą zaoszczędzić czas i pieniądze swojemu klientowi. Korzystanie z usług doradcy kredytowego gwarantuje bezpieczeństwo, ponieważ przygotowuje on wszystkie niezbędne dokumenty i pomaga je wypełnić, jak również sprawuje pieczę nad wszystkimi podpisywanymi umowami. Oprócz tego monitoruje on na bieżąco naszą sytuację finansową.

Kim jest doradca kredytowy?

Doradcą kredytowym może tytułować się osoba, która nie otrzymuje wynagrodzenia od kredytodawcy, lecz od klienta, któremu świadczy daną usługę. Oprócz tego osoba, która chce określać się mianem niezależnym doradcą kredytowym musi uzyskać zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego, zostać wpisana do rejestru doradców, jak również opłacać składkę członkowską oraz wyposażyć się w odpowiednie ubezpieczenie OC. Zgodnie z ustawą, pośrednikiem kredytowym jest każdy doradca kredytowy, natomiast nie każdy pośrednik jest doradcą.

Co mówi ustawa o doradcach kredytowych?

W myśl Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, doradcą kredytowym może zostać osoba, która jest osobą fizyczną, osobą prawną, bądź spółką nieposiadającą osobowości prawnej, nie skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzy oraz papierami wartościowymi. Oprócz tego ustawa nakłada na osoby pracujące w doradztwie kredytowym nowe obowiązki, do których zalicza się: obowiązek informowania klienta, z którymi bankami nawiązał współpracę, jak również ma obowiązek przedstawić klientowi wysokość swojego wynagrodzenia przed podjęciem współpracy oraz wszelkie potrzebne daty powinny być ujęte w specjalnym formularzu informacyjnym. Aby doradca kredytowy został wpisany do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego musi złożyć w tym celu specjalny wniosek, który musi zawierać: imię i nazwisko, siedzibę i adres przedsiębiorcy, numer PESEL, numer w rejestrze przedsiębiorców, a także NIP. Podmiot składający taki wniosek powinien wnieść opłatę w wysokości 600 złotych. Z kolei w przypadku rezygnacji z wpisu do rejestru opłata ta wynosi 300 złotych.

Jak wygląda praca doradcy kredytowego z klientem?

Głównym zadaniem doradcy kredytowego jest odpowiednie dobranie produktu finansowego do potrzeb klienta. W związku z tym na pierwszym spotkaniu doradca kredytowy powinien przeprowadzić z klientem szczegółowy wywiad, dotyczący tego, na jaki cel chce uzyskać kredyt, czy kredyt może być zabezpieczony hipoteką, ale również należy sprawdzić historię kredytową danego klienta, jak również to, czy posiada zdolność kredytową. Na tej podstawie doradca kredytowy sporządza projekt i porównuje produkty finansowe dostępne w wielu bankach, aby wybrać ten najbardziej odpowiedni.

Co należy do plusów i minusów pracy, jako doradca kredytowy?

Otóż do plusów należy w szczególności zaliczyć takie kwestie, jak: duże zarobki, szanowany zawód, pracę z ludźmi, samodzielne stanowisko pracy, jak również duże możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Z kolei do minusów należy zaliczyć przede wszystkim: duży stres, brak wolnego czasu, konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych za pomocą szkoleń, jak również niejednokrotnie pracę z „trudnymi” klientami.

Więcej informacji

Jeżeli szukasz optymalnego kredytu, sprawdź stronę OptymalnyKredyt.pl – doradcy przedstawią Ci oferty kredytu dopasowane do Twoich oczekiwań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *